VII Kongres Misyjny (Halina Jankowska)


 

Zaproszenie do modlitwy
pobierz
 

By pobrać plik należy:
1. kliknąć lewym przyciskiem myszy na pobierz (włączy się inny odtwarzacz),
2. kliknąć prawym przyciskiem myszy na odtwarzacz (rozwinie się lista),
3. z listy, która się rozwinie wybrać „zapisz jako”.