Krótkie sprawozdanie:

 

„Jezus jest lepszy”

 

„Idź do…”

 

„Walka szatana o…”

 

„Przeprawmy się na drugą stronę”

 

„Motywacja do misji”

 

„Kościół Noego i Lota a…”

 

„Ratuj wydanych na śmierć”

 

„Droga znaczona trudem”

 

 

VII Kongres Misyjny (Mateusz Krzesiński cz.3)

 

„Dzień sądu” (Mt 25)
 

 


 

„Dziesięć panien i talenty” (Mt 25)
 

 


 

„Kiedy przyjdzie Jezus?” (Mt 24)
 

 

VII Kongres Misyjny (Piotr Hofmann cz.2)

 

„Misja ludu Bożego w czasach końca (Ap 14,6-13)”.