XI KONGRES MISYJNY – KAZANIA, WYKŁADY

„Spojrzenie wiary”

 

„Więcej niż fan”

 

Pastor Oleksandr Liulić – kazanie

 

„Dzień po Minneapolis”

 

 

„131 lat po Minneapolis”

 

Wykłady o stresie. Dr. Jurij Bondarenko

Właściwe zarządzanie stresem.

Dzień 1

 

Stres a przebaczenie.

Dzień 3

 

 

Zarządzanie konfliktami.

Dzień 2

 

Styl życia a stres.

Dzień 4


 

Krótkie sprawozdanie:

 

„Jezus jest lepszy”

 

„Idź do…”

 

„Walka szatana o…”

 

„Przeprawmy się na drugą stronę”

 

„Motywacja do misji”

 

„Kościół Noego i Lota a…”

 

„Ratuj wydanych na śmierć”

 

„Droga znaczona trudem”

 

 

VII Kongres Misyjny (Mateusz Krzesiński cz.3)

 

„Dzień sądu” (Mt 25)
 

 


 

„Dziesięć panien i talenty” (Mt 25)