VII Kongres Misyjny (Halina Jankowska)

 

 

Wykład pt.: „Zaproszenie do modlitwy”. Posłuchaj wielu wspaniałych doświadczeń wysłuchanych modlitw! 
GRUPY MODLITEWNE W POLSCE

 

 

Modlitwa jest kluczem w dłoni wiary, otwierającym niebiański skarbiec…