Krótkie sprawozdanie:

 

„Jezus jest lepszy”

 

„Idź do…”

 

„Walka szatana o…”

 

„Przeprawmy się na drugą stronę”

 

„Motywacja do misji”

 

„Kościół Noego i Lota a…”

 

„Ratuj wydanych na śmierć”

 

„Droga znaczona trudem”

 

 

VIII KONGRES MISYJNY – GDAŃSK, 10-13.11.2016

 

– okólnik

– plan Kongresu

– program dla dzieci

– opłaty

– formularz zgłoszeniowy

 
 

 

VII Kongres Misyjny (Dariusz Lazar)

 

 

Kazanie z porannego nabożeństwa sobotniego. 

 

„Dzień sądu” (Mt 25)
 

 


 

„Dziesięć panien i talenty” (Mt 25)