VII Kongres Misyjny (Mateusz Krzesiński cz.2)

 

„Dziesięć panien i talenty” (Mt 25)
 

 


 

„Kiedy przyjdzie Jezus?” (Mt 24)
 

 

VII Kongres Misyjny (Piotr Hofmann cz.3)

 

 

„Powtórne przyjście Chrystusa w Księdze Apokalipsy (Ap 14,14-20)” 

 

„Misja ludu Bożego w czasach końca (Ap 14,6-13)”.
 

 


 

„Charakter ludu Bożego w czasach końca (Ap 14,1-5)”.