VII Kongres Misyjny (Dariusz Lazar)

 

 

Kazanie z porannego nabożeństwa sobotniego. 
VII Kongres Misyjny (Piotr Hofmann cz.3)

 

 

„Powtórne przyjście Chrystusa w Księdze Apokalipsy (Ap 14,14-20)” 
VII Kongres Misyjny (Halina Jankowska)

 

 

Wykład pt.: „Zaproszenie do modlitwy”. Posłuchaj wielu wspaniałych doświadczeń wysłuchanych modlitw! 
VII Kongres Misyjny (Agata Radosh)

 

 

Związek reformy zdrowia z ewangelią i poselstwem trójanielskim. 
VI Kongres Misyjny (Łukasz Romanowski)

 

 

Wykład wygłoszony przez Łukasza Romanowskiego.