Relacja z obozu dla liderów 2013

Przygotujcie drogę Pańską. Obóz liderski za nami! (Płock 2013)

Hasło „Przygotujcie drogę Pańską”, zaczerpnięte z Księgi Izajasza 40,3 towarzyszyć będzie tegorocznym wydarzeniom organizowanym przez Grupę Misyjną Trzej Aniołowie. 23-30 czerwca w Płocku pod takim właśnie mottem odbył się obóz liderski, którego celem było przygotowanie około 30 uczestników do poprowadzenia wakacyjnych obozów misyjnych.

W obozie liderskim uczestniczyłem po raz pierwszy i muszę powiedzieć, że początkowo byłem bardzo onieśmielony. Przed obozem pomyślałem sobie, że liderzy to szczególni ludzie, tacy „supermani”, ja zaś przecież jestem taki bardzo zwyczajny. Dlatego postanowiłem przez cały obóz siedzieć sobie po prostu z tyłu i bacznie się wszystkiemu przyglądać. Jednak moje plany szybko wzięły w łeb… Praktycznie już pierwszego dnia zostałem poproszony o pomoc w prowadzeniu różnych części programu i misji. To było dla mnie prawdziwe wyzwanie. Nie zawsze było łatwo, ale w końcu – pomyślałem sobie – przyjechałem tutaj po naukę, więc mam to, czego chciałem! Po tygodniowym doświadczeniu mogę powiedzieć jedno – Bóg jest wspaniały, bo nawet w naszych słabościach, a może właśnie przede wszystkim w nich, potrafi objawić swoją miłość, jeśli tylko zawsze szukamy Jego pomocy.

Kazania, warsztaty i szkolenia, wyjścia misyjne z różnymi formami misji, wykłady z zakresu teologii oraz na temat adwentyzmu rozumianego jako ruch ludzi czekających na powrót Jezusa, integracja oraz szczególny program modlitewny – tak w skrócie można opisać to, co działo się podczas trwającego przez tydzień spotkania. Kazania oscylowały wokół tekstu przewodniego z Księgi Izajasza 40,3 i mówiły m.in. na temat obietnicy powtórnego przyjścia Jezusa Chrystusa, misji Jana Chrzciciela oraz obietnicy obecności i działania Jezusa w sercach i w Kościele.

W trakcie codziennych spotkań modlitewnych, których mottem był fragment I Kor 6,17 („Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem”) analizowane były listy do siedmiu zborów z Księgi Objawienia. Jak się przekonaliśmy, każdy z nich jest cenną lekcją, którą możemy odnieść do naszego dzisiejszego życia z Bogiem.

Szczególnymi momentami obozu były wieczory z doświadczeniami z wyjść misyjnych, uroczystość Wieczerzy Pańskiej, której przewodniczył pastor Krzysztof Kalaczyński, a także czwartkowy wieczór modlitewny, w trakcie którego uczestnicy badali własne serca i prosili Boga o to, by ich oczyścił oraz uzdolnił do służby dla Niego zgodnej z Jego wolą. Podczas sobotniego wyjścia misyjnego po raz pierwszy w Polsce, obok innych form misji tego dnia, przeprowadzono tzw. misję „kanapa”. Było to cenne doświadczenie, a sądząc po reakcjach przechodniów, ta forma ewangelizacji będzie wykorzystywana ponownie w przyszłości.

Pan Bóg dał nam cenny czas, w którym mogliśmy zobaczyć naszą niedoskonałość z jednej, a Jego łaskę i moc z drugiej strony. Uświadomił nam nade wszystko, że to on, Jezus, jest jedynym prawdziwym Liderem swego dzieła, my zaś powinniśmy być Jego narzędziami, będącymi w ścisłej łączności z Nim, poddanymi Jego głosowi oraz wypełnionymi Jego Duchem.

Uczestnik