Pierwszy Zjazd GM3A w Bytonii


 

zobcz zdjęcia / posłuchaj kazań, doświadczeń, warsztatów
 

W dniach 6-8 maja 2016r. odbył się wyjątkowy zjazd Grupy Misyjnej Trzej Aniołowie. Było to zaznaczenie niejako nowego początku. Co jest nowe od tej pory? Po pierwsze miejsce. Od maja br. staliśmy się gospodarzami ośrodka w Bytoni. To niezwykłe miejsce należące do Diecezji Zachodniej w północnej części Polski. Po drugie, był to pierwszy zjazd po oficjalnym wejściu gm3a w struktury Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, na którym odbyło się też przedstawienie nowo powołanego zarządu grupy, który współpracować będzie z Zarządem Kościoła i poszczególnymi Diecezjami oraz instytucjami kościelnymi. Po trzecie, mamy nadzieję, że Pan Bóg na nowo rozpalił w nas Ducha poświęcenia i służby w przygotowywaniu siebie i innych na Jego powrót.
 
Każdy kto odwiedził już Bytonię, nie musi być przekonywany o walorach tego miejsca. Dla wielu z nas śpiew ptaków, czyste powietrze, bliskość lasu, brak zabudowań w bliskiej odległości i miejskiego szumu były już dostatecznym wynagrodzeniem długiej i męczącej podróży jaką musieli odbyć by przybyć na to spotkanie. Jednak to wszystko, choć piękne i ważne byłoby niczym, gdyby nasza uwaga nie została skoncentrowana na Tym, który jest Stwórcą i dawcą wszystkich darów.
 
W piątkowy wieczór mogliśmy słuchać Słowa Bożego, wymieniać się tym, co każdego z nas zachwyca w Bogu oraz mówić o Bożym prowadzeniu w naszym życiu. Podczas sobotniego nabożeństwa słuchaliśmy doświadczeń wielu osób z osobistej i zborowej służby w Bożym dziele. Zaś w kazaniu nasze oczy zostały skierowane na Chrystusa, który pragnie byśmy przez wiarę przyjęli coś lepszego niż widzimy fizycznymi oczami. Słowo to było też zachętą by nie cofać się z drogi, którą Pan nam wyznaczył, nawet jeśli powstaną trudności.
 
Po obiedzie wyszliśmy do okolicznych miejscowości, by poprzez rozmowy, literaturę, śpiew czy modlitwę przybliżyć naszym bliźnim Chrystusa.
 
Kazanie Przewodniczącego Kościoła Pastora Jarosława Dzięgielewskiego poprzedziło przedstawienie nowo wybranego zarządu grupy misyjnej oraz modlitwę poświęcającą. Dla wielu była to chwila bardzo uroczysta. Wierzymy jednak, że łaskawy Bóg w swojej dobroci pomoże, by to nie ludzka a Jego mądrość prowadziła nadal ten ruch w mocy Ducha Świętego.
 
W niedzielnym programie Słowem Bożym dzielił się z nami m. in. Przewodniczący Diecezji Zachodniej, pastor Ryszard Jankowski, który podkreślił motto Waldesów, przekazywane młodemu pokoleniu: „Albo będziecie misjonarzami, albo będziecie niczym”.
 
Pan Bóg wylał swoje obfite błogosławieństwo podczas tego zjazdu poprzez swoją obecność, piękną pogodę, obfitość chleba duchowego i fizycznego, a także przez to, że poza znanymi nam już twarzami, przyprowadził nowe osoby, w których serca wlał pragnienie większego zaangażowania w służbę dla Niego. Cieszyliśmy się obecnością około 100 osób w tym dużej ilości dzieci i młodzieży.
Podczas zjazdu zapadły też decyzje odnośnie działań wakacyjnych, o których można przeczytać na naszej stronie internetowej (już wkrótce).
Niech Pan Bóg będzie uwielbiony za Jego dobroć i łaskę! Niech radość tych, którzy uczestniczyli w tym wydarzeniu rozleje się na tych, których spotkają w domach, zborach, szkołach czy w pracy!