Pierwszy Zjazd GM3A w Bytonii – nagrania


 

1. Kazanie pt.: „Bądźmy myśli Chrystusowej” – Daniel Łakomiak
pobierz
 

2. Kazanie pt.: „Prawdziwe posłuszeństwo” – Michał Bergiel
pobierz
 

3. Apel ewangelizacyjny
pobierz
 

4. Warsztat pt.: „Jak pomóc osobom uzależnionym?” – Krystyna Aleksiejuk
pobierz
 

5. Doświadczenia z misji
pobierz
 

6. Kazanie pt.: „Pokonać strach” – Łukasz Romanowski
pobierz
 

7. Kazanie pt.: „Wino Babilonu” – Wojciech Wołoszyk
pobierz
 

8. Kazanie pt.: „Jest jeszcze nadzieja” – Piotr Bylina
pobierz
 

9. Kazanie pt.: „Jesteś misjonarzem, albo…” – Ryszard Jankowski
pobierz
 

10. Kazanie pt.: „Nie zwlekaj z przyjściem do Jezusa” – Piotr Strugalski
pobierz
 

By pobrać plik należy:
1. kliknąć lewym przyciskiem myszy na pobierz (włączy się inny odtwarzacz),
2. kliknąć prawym przyciskiem myszy na odtwarzacz (rozwinie się lista),
3. z listy, która się rozwinie wybrać „zapisz jako”.