OBOZY MISYJNE 2018 – INFORMACJE

 

 

Pełną informację o miejscach, teminach i osobach do których możesz zgłosić chęć uczestnictwa znajdziesz tutaj.