O PROJEKTACH


OBOZY MISYJNE – zwykle odbywają się w wakacje i trwają 7-10 dni. Głównym ich celem jest ewangelizacja, choć w różnych odsłonach. W zależności od potrzeb i możliwości zboru, dostosowujemy rodzaje misji (np. w celu pozyskania nowych osób na studium Biblii, zapoznanie mieszkańców z naszym Kościołem, organizacja wykładów lub koncertów, propagowanie zasad zdrowia, kolportaż i inne). Innym z celów jest integracja wyznawców Kościoła, dlatego każdy może wybrać na jaki chce pojechać obóz (np. muzyczny, zdrowotny, modlitewny, rowerowy, dla rodzin, kobiet, młodzieży, seniorów).
 
Chcę wziąć udział w obozie!
Chcę by w moim zborze odbył się obóz…

 


 

KONGRES MISYJNY – raz w roku spotykamy się na kilka dni, aby podsumować działalność misyjną oraz wytyczyć kierunki na przyszłość. Jest to czas duchowego budowania się, wymiany doświadczeń oraz modlitw. To taki ogólnopolski zjazd wszystkich, którym leży na sercu dzieło Boże.
 
Chcę przyjechać na Kongres!

 


 

GRUPY TERENOWE – to lokalne grupy działania. Głównym ich celem jest pobudzanie zborów, które są niedaleko siebie, aby jednoczyły się we wspólnych działaniach, by wspierały się nawzajem w ewangelizacji.  Oprócz między zborowej misji, każda grupa spotyka się średnio raz na kwartał, w celu wymiany doświadczeń, szkolenia, inspiracji do dalszych działań.
 
Zapytaj gdzie działa najbliższa grupa terenowa.
Chcę by mój zbór stał się częścią grupy terenowej!

 


 

CENTRUM SZKOLENIOWE – jeśli dysponujesz czasem (tydzień/miesiąc/kwartał/rok) i chcesz ten czas spędzić rozwojowo i pożytecznie, przyjedź do misyjnego centrum szkoleniowego. To miejsce gdzie przede wszystkim możesz nawiązać głębsze relacje z Bogiem, odnowić życie modlitewne, zagłębić się w Pismo Święte. Tutaj poznasz też ewangelizację od strony teoretycznej jak i praktycznej. Odkryjesz swoje dary i dowiesz się jak najefektywniej z nich korzystać.
 
Chcę wziąć udział w szkoleniu!

 


 

PRACA NA TERENACH – aktualnie wolontariusze z grupy misyjnej wykonują systematyczną pracę misyjną w Płocku i Ostródzie. Używają różnych metod „pierwszego kontaktu”, udzielają lekcji biblijnych zainteresowanym, prowadzą spotkania publiczne oraz organizują sobotnie nabożeństwa.

 


 

KAMP MISYJNY – jego celem jest zainspirowanie wyznawców Kościoła do angażowania się w służbę. Podczas kampu stosowane są wszelkie możliwe rodzaje misji, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Każdego dnia można spróbować czegoś innego u boku doświadczonych osób. Kamp to czas misyjnej integracji adwentystów połączonej z chrześcijańskim wypoczynkiem w przyrodzie.

 


 

ZJAZDY – dotyczą konkretnych profilów misji (misja zdrowotna, muzyczna, modlitewna, misja młodzieży, kobiet, seniorów). Kierowane są do osób, które są zainteresowane tymi profilami. Program trwa 3 dni i łączy w sobie wyjście misyjne, wymianę doświadczeń oraz wykłady i warsztaty dotyczące danego profilu. Odbywają się raz w roku.
 
Chcę przyjechać na zjazd!

 


 

INNE – tutaj znajdziesz aktualności o projektach, których bezpośrednio nie realizujemy, ale je wspieramy lub się z nimi utożsamiamy. M.in. różne inicjatywy Kościelne, GLOW, ASI Polska itp.