O NAS


 

Grupa Misyjna „Trzej Aniołowie” (GM3A) to powołany przez Ducha Świętego oddolny, zorganizowany ruch wyznawców Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, który ma na celu przygotowanie Polski na powtórne przyjście Chrystusa przez ożywienie i reformację oraz ogłoszenie poselstwa trzech aniołów.

 

Naszym mottem są słowa: „Gotów jestem zwiastować ewangelię” Rz 1,15

GM3A podlega pod sekretariat ds. ewangelizacji przy Zarządzie Kościoła w Polsce.

 

HISTORIA     PRYNCYPIA