Grupy uczniowskie

Uczniostwo w czasach końca

W swoich ostatnich słowach Jezus rzucił swoim uczniom wyzwanie, by szli na cały świat, głosili ewangelię i czynili innych uczniami. Uczniostwo w czasach końca to jest adwentystyczny kurs na temat uczniostwa, który powstał i jest realizowany w szkole misyjnej Josia w niemczech. Ten materiał może zostać wykorzystany na różne sposoby:

  • osobiste studium
  • spotkania grup uczniowskich
  • lekcje szkoły sobotniej dla przyjaciół prawdy lub nowoochrzczonych.

 

Najlepiej jest przerabiać te tematy razem z innymi. Do tego celu najlepiej stworzyć grupy uczniowskie. Podczas tego szkolenia dowiesz się jak możesz taką grupę stworzyć i prowadzić.

Kurs uczniowski składa się z 4 modułów:

  • 01 Jezus moim życiem (akcent położony jest na bilijne uczniostwo, dobrą nowinę o zbawieniu, pewność zbawienia) [ pobierz ]
  • 02 Z Jezusem do przodu (akcent położony jest na wzrastanie w wierze, czytanie Biblii, modlitwę, zmianę charakteru, poznawanie Bożej woli, cele na życie) [ pobierz ]
  • 03 W służbie dla Jezusa (akcent położony jest na uczenie się jak udzielać lekcji biblijnych, jak prowadzić misyjne grupy domowe i grupy uczniowskie). [ pobierz ]
  • 04 Przywódca dla Jezusa (mowa jest tu o tym jak przygotować naszych uczniów do tego by potrafili czynić uczniami innych). [ pobierz ]

 

Celem kursu jest to, aby pomóc innym żyć na codzień jako uczniowie Jezusa i czynić innych uczniami (pomnażanie uczniów).

W razie jakichkolwiek pytań, uwag, wątpliwości, itp. proszę kontaktować się z Marysią Jaworską – Trzop (tel. 792-685-054, marysiajt@gm3a.org).