GT WARMII I MAZUR (DIEC. WSCHODNIA)

Szczytno. Jedno z miast warmii i mazur, w którym zbór adwentystyczny istnieje od wielu lat. To właśnie tu odbyło się kolejne spotkanie grupy terenowej (lokalnej grupy misyjnej) działającej w naszym okręgu. W tym roku było to pierwsze spotkanie i odbyło się pod hasłem „Z ufną odwagą do tronu łaski”.

Blisko 70 przedstawicieli ze zborów i grup z Olsztyna, Lidzbarka Warmińskiego, Mrągowa oraz Ostródy przyjechało do Szczytna w sobotę, 25.04.15. Spotkanie rozpoczęliśmy nabożeństwem podczas którego mogliśmy posłuchać doświadczeń misyjnych z okręgu. Każdy mógł podzielić się tym, co Pan dla niego i przez niego robi. Szczególnym błogosławieństwem było dla nas poznanie Ireny i Jerzego, którzy opowiedzieli o swojej drodze do Boga. Aktualnie przygotowują się do chrztu, który odbędzie się w czerwcu w Lidzbarku Warm. W drugiej części nabożeństwa miała miejsce szczególna chwila. Mieliśmy przywilej być świadkami jak młodzi pathfindersi składali przysięgę wstrzemięźliwości. Wielu słuchających powtarzało w myślach za nimi słowa ślubowania: „Mając świadomość jak ważne jest zdrowie ciała i umysłu, obiecuję, z pomocą Bożą prowadzić chrześcijańskie życie wstrzemięźliwości we wszystkim oraz nie używać papierosów, alkoholu i innych narkotyków”.

Wysłuchaliśmy też bardzo budującego poselstwa w kazaniu, które wygłosił wolontariusz – misjonarz z Ostródy – Piotr Strugalski. Pan Bóg użył go, aby przypomnieć nam jaka jest nasza największa potrzeba – Chrystus w nas. Kolejnym szczególnym momentem była uroczystość Wieczerzy Pańskiej, którą prowadził pastor Piotr Bylina wraz ze starszym zboru w Szczytnie, bratem Włodzimierzem Tarasiukiem.

Zaraz po nabożeństwie wszyscy wyszliśmy na misję, którą tym razem był spacer modlitewny. Dobraliśmy się w pary i spacerując ulicami miasta modliliśmy się za ludzi w nim mieszkających, za zbór w Szczytnie no i oczywiście za naszych pathfindersów, za wytrwanie w ślubach, które złożyli. Po wspólnym posiłku, zanim rozjechaliśmy się do domów, jeszcze raz zatrzymaliśmy się nad Słowem Bożym. Rozważaliśmy w małych grupkach temat modlitwy w kontekście Jezusa jako Arcykapłana, wstawiającego się za nami w niebiańskiej świątyni. Pastor zakończył spotkanie wykładem inspirującym do tego, aby przychodzić przed tron łaski z ufną odwagą, niezależnie od tego jak się czujemy i co przeżywamy. Modlitwa jest podstawą chrześcijańskiego życia oraz misji.

Dziękujemy pastorowi okręgowemu, Adamowi Plesowi oraz gospodarzom zboru za bardzo miłe przyjęcie i czekamy na kolejne spotkanie. A następne wydarzenie w naszej grupie terenowej to okręgowa wycieczka misyjna do Ostródy. Odbędzie się ona 24 maja br.