GRUPY TERENOWE

Nasza praca została jasno przedstawiona w Słowie Bożym. Chrześcijanin ma być złączony z chrześcijaninem, zbór ze zborem, ludzkie narzędzie ma współpracować z boskim, wszyscy i wszystko ma być podporządkowane Duchowi Świętemu wszyscy powinni być złączeni w przekazywaniu światu obfitych strumieni Bożej łaski. Nasze zbory mają współpracować w dziele duchowego użyźniania gleby w nadziei ustawicznego zbierania plonów.
Ellen White

 

Gdy nastąpi całkowite, zupełne poświęcenie się w służbie Chrystusa, Bóg to doceni, wylewając swego Ducha bez miary; ale nie stanie się to dopóty, dopóki większa część członków Kościoła nie zacznie współpracować z Bogiem. Ellen White

 

Zgodnie z zaleceniem ducha proroctwa, aby zbory współpracowały ze sobą w dziele niesienia światu ewangelii, został utworzony projekt misyjnych „grup terenowych” w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego na terenie Polski. Chcemy, aby zbory misyjnie prężne pomagały zborom słabszym w roznieceniu ognia ducha misyjnego. Pragniemy, aby każdy zbór w Polsce pracował misyjnie, a priorytetem w życiu jego członków był Chrystus, Jego miłość i prawda, którą należy ogłosić każdemu człowiekowi. W tym celu w ramach poszczególnych „grup terenowych” mają odbywać się jak najczęściej wspólne wyjścia misyjne dwóch lub więcej zborów. Misyjni liderzy powinni dodawać otuchy, inspirować i prowadzić na misję tych, którzy nie mają odwagi oraz opiekować się osobami, które nie mają doświadczenia w ewangelizacji. Powinni je uczyć pokazując jednocześnie różne formy misji, tak aby każdy mógł znaleźć swoje miejsce w pracy dla Pana Boga. Raz na kwartał wszystkie zbory z danej „grupy terenowej” powinny odbyć jedno lub kilkudniowe spotkanie. W czasie takiego zjazdu jest możliwość wymiany doświadczeń misyjnych, wspólnej modlitwy, ustalenia planów misyjnych na najbliższy czas oraz lepszego poznania się osób z różnych zborów, co sprzyja budowaniu jedności w danej „grupie terenowej”, a tym samym przyczynia się do budowania jedności w Kościele ogólnopolskim.

 
Projekt ten funkcjonuje od 2012 roku i obecnie realizowany jest na terenach pięciu grup:
 
x Okręg Warmińsko-Mazurski Diecezji Wschodniej (Lidzbark Warmiński, Olsztyn, Ostróda, Szczytno, Mrągowo)
x Okręg Podlaski Diecezji Wschodniej (Hajnówka, Bielsk Podlaski, Krasna Wieś)
x Okręg Kujawski Diecezji Zachodniej (Bydgoszcz, Toruń, Chełmno, Grudziądz, Włocławek, Inowrocław)
x Okręg Wschodni Diecezji Południowej (Mielec, Rzeszów, Tarnów, Stalowa Wola)
x Okręg Zachodni Diecezji Południowej (Katowice, Wieluń, Częstochowa, Nysa, Opole, Żory)
 
W roku 2015 przewidujemy rozpoczęcie działalności kolejnych grup terenowych.
 

Jestem przekonany, że poprzez nasze konsekwentne, nieugięte zaangażowanie we współpracę z naszym Zbawicielem, Bóg będzie mógł poruszyć serca w całym polskim Kościele i napełnić je pragnieniem służenia Mu, co będzie sposobem na dokończenie Jego dzieła.

 

I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec.
Mt 24,14
Gdy nastąpi całkowite, zupełne poświęcenie się w służbie Chrystusa, Bóg to doceni, wylewając swego Ducha bez miary.
E. White
 
 

Koordynator Grup Terenowych

Mirosław Kania