VIII Kongres MIsyjny – formularz rejestracyjny

Dane osobowe:
Jestem ochrzczonym członkiem Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego.


Jestem uczniem/studentemNocleg (opcjonalnie):Dzień przyjazdu:


Sposób przyjazdu:Zaznacz posiłki, z których będziesz korzystać:
 wszystkie
lub wybrane:
 CZW kolacja
 PT śniadanie
 PT obiad
 PT kolacja
 SB śniadanie
 SB obiad
 SB kolacja
 ND śniadanie
 ND obiad


Chcę pomóc jako wolontariusz w (max 3):

Najbardziej chciałbym / chciałabym uczestniczyć w misji (max 3):
Chętnie pójdę na misję z osobą obcojęzyczną. Jestem w stanie porozumieć się w języku:Chcę usłużyć podczas KongresuMam wykształcenie medyczne/ promocja zdrowiaGram na instrumencie:Potrafię śpiewać: